Giuseppe Giusti, italiensk dikter og frihetskjemper. Verkene hans er ofte preget av at lyrisk følsomhet og en sterk stridslyst kommer frem samtidig. Hans toskanske stil i vers og i prosa er oftest både vakker og, i all sin folkelighet, strengt korrekt. Giustis lyriske hovedverk er Sant'Ambrogio (1846), men hans politiske skrifter er mer lest. Han skapte en egen sjanger, la satira politica, der han satiriserte over politisk demagogi og over de fremmede makthaverne i Italia, italiensk adel, presteskap og embetsstand. Mest vellykket er Il Brindisi di Girelli (Herr Værhanes skåltale). En sonett av Giusti er oversatt av K. Gundelach i Fra Dante til d'Annunzio (1943).