Giske, tettsted på øya Giske, Giske kommune, Møre og Romsdal. Det meste av tettstedet ligger inne på øya. Giske kyrkje, en langkirke i stein fra 1130, ligger i utkanten av tettstedet, lengst sør på øya.