Gippsland, landskap i Australia, sørøstlige Victoria, ved sørskråningen av Australske alper, 35 200 km2. Gippsland er delvis fjellrikt og skogkledd, delvis et fruktbart sletteland med dyrking av korn og sukkerroer og stor melkeproduksjon. Forekomster av brunkull i La Trobe Valley nyttes til kraftproduksjon i store varmekraftverk.