Giovipasset, pass i Italia, Liguria, gjennom Appenninene, 15 km nord for Genova, 472 moh. Vei og jernbane fører gjennom passet, som er den viktigste atkomstvei mellom Posletta og Genova.