Giovanni della Casa, italiensk forfatter og geistlig; ble erkebiskop, nuntius og pavelig sekretær. Han skrev dikt, brev og oversettelser av den greske historikeren Thukydids taler. Hans hovedverk er det filosofisk-etiske skrift Galateo, trattato de' costumi (1551–55). Kristen Gundelach oversatte en sonett av Casa i Fra Dante til d'Annunzio (1943).