Giovanni Giolitti, italiensk politiker, 1882 medlem av deputertkammeret (liberal). Statsminister 1892–93, 1903–05, 1906–09, 1911–14 og 1920–21. Hans utenrikspolitikk var tyskvennlig, men han arbeidet for å opprettholde freden og hindret 1913 et østerriksk overfall på Serbia. Under verdenskrigen holdt han seg i bakgrunnen. Etter Orlandos fall 1919 gjorde han seg igjen gjeldende i politikken, men etter fascismens maktovertagelse 1922 trakk han seg tilbake. Offentliggjorde samme år selvbiografien Memorie della mia vita.