Giovanni Dupré, italiensk billedhugger. Brøt med Canova-skolens tradisjoner og ble fører for den naturalistiske retning i nyere italiensk skulptur. Han slo igjennom som kunstner med Den døende Abel (1842), utførte deretter Kain, relieffet Korsets triumf på Santa Croces hovedportal i Firenze. Hans hovedverk er Pietà (1863–65) på kirkegården Della Misericordia i Siena, og Cavour-monumentet i Torino (1872).