Giovanni Domenico Tiepolo, italiensk maler og grafiker, sønn av G. B. Tiepolo. Fra 13-årsalderen var han farens assistent. Etter farens død i Spania vendte han tilbake til sin fødeby Venezia og arbeidet der, dessuten i Genova og Padova. Hans mest interessante og originale arbeider er satiriske og groteske scener fra venetiansk liv.