Giovanni Battista Rosso, italiensk maler, en av den florentinske manierismens mestere. Arbeidet i Firenze og Roma før han i 1530 ble kalt til Frankrike av Frans 1 for å arbeide med utsmykningen av slottet i Fontainebleau. Rosso utviklet en sterkt følelsesladd retning innenfor 1500-tallets maleri, med intense farger og en skarp og brutt bevegelsesrytmikk. Hans påvirkning på fransk samtidig kunst var betydelig. Hovedverker er Nedtagelsen fra korset (1521, Pinakoteket i Volterra) og Moses forsvarer Jetros døtre (1523, Uffiziene, Firenze).