Giovanni Battista Grassi, italiensk zoolog og anatom. En av pionerene i malariaforskningen; han påviste at human malaria bare overføres med malariamygg, Anopheles. Han gjorde ellers mange interessante observasjoner av insekters spredning av sykdom.