Giovanni Battista Casti, italiensk forfatter og eventyrer; en utpreget representant for sen-rokokkoens frivole stil. Hans erotiske fortellinger Novelle galanti (1778–82) var meget populære. I det komiske eposet Gli animali parlanti (1802) bygger han sitt episke dikt i 26 sanger på et materiale hentet fra Aisopos' fabler. Diktet kan betraktes som en satire over samtidens hoffliv, utenrikspolitikk og sosiale forhold. Etter Metastasios død 1782 ble Casti utnevnt til keiserlig poet ved hoffet i Wien.