Giovanni Antonio Amadeo, italiensk arkitekt og Nord-Italias største billedhugger under overgangen fra gotikk til renessanse. Han har utført en rekke skulpturverker hvor det gotiske element ennå er sterkt fremherskende, således i Domkirken i Milano hvor han tok del i utsmykningen og oppførelsen, bl.a. er midtkuppelen av ham. Hans viktigste arbeider var ellers Cappella Colleoni i Bergamo (1470–), bygningen, utsmykningen og gravmælene samt arkitektonisk skulptur til klosteret Certosa di Pavia (1474–), hvis kirkefasade han bl.a. gjorde modellen til.