Giottino, italiensk maler som virket i Firenze. Han var antagelig elev av Stefano Fiorentino og arbeidet 1369 i Vatikanet. Hans verk lar seg med vanskelighet skille fra Maso di Bancos. Begge videreutvikler tradisjonen fra Giotto og fører malerkunsten et viktig skritt i retning av større realisme og rombeskrivelse.