Giorgio Manganelli, italiensk forfatter, en av de betydeligste avantgardeforfatterne i Italia. Hans tekster er lærde, teoretiske og språkeksperimenterende, f.eks. novellesamlingen Agli dei ulteriori (1972), der han i en av novellene skisserer sin estetikk, og samlingen Centuria (1979), som består av korte, humoristiske og eksperimentelle «romanøvelser». Amore (1981) er en traktat om kjærlighetens vesen, som konkluderer med at kjærlighet er fravær og intethet. Manganelli skrev også sentrale essayer om modernistisk litteraturteori.