Gilgal, stedsnavn som opptrer i Bibelen. Det henvises til flere steder i Palestina: Gilgal ved Jeriko (Jos 4,19; 5,13 ff) der Saul ble kronet (1 Sam 11,15), og Gilgal nord for Betel (2 Kong, 2,1) eller i nærheten av Sikem (5 Mos 11,30).