Giles Farnaby, engelsk komponist. Virket i London og Oxford. En av de eldste engelske klaverkomponister. Representert med 52 komposisjoner i den berømte samlingen Fitzwilliam Virginal Book. Farnaby skrev også vokalmusikk.