Gilead, bibelsk stedsnavn; området tilsvarte grovt landet mellom elvene Arnon og Jarmuk og mellom områdene Basan og Moab (i dagens Jordan). Fjell-landskap som i antikken var skogkledd og velegnet for fehold. Hovedhandelsveien fra Akababukta til Damaskus (Kongeveien) gikk her. Deler av området var i perioder under israelittisk kontroll, og Gilead omtales flere ganger i Det gamle testamente, bl.a. i beretningene om landnåmet tildelt stammene Ruben, Gad og halve Manasse (Jos 13). I jernalderen (13.–6. årh f.Kr.) holdt ammonittene til i området. Deres hovedstad var Rabbath-Ammon (dagens Amman). Senere kom området under arameisk, assyrisk, persisk og romersk kontroll. Andre viktige byer var Gadara, Gerasa, Hesbon og Pella.