Gilde, varemerke for produkter fra Gilde Norsk Kjøtt, det norske kjøttsamvirket. Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA fusjonerte høsten 2006 og dannet konsernet Nortura BA.