Gilbert & George, britisk kunstnerduo bestående av Gilbert Prousch (f. 1943 i Østerrike) og George Passmore (f. 1942 i Storbritannia). De møttes på St. Martin's School of Art i London 1967 og samarbeidet fra 1968. Deres uttrykksform er performances/forestillinger der de selv deltar i såkalte «Human Sculptures». I stiliserte opptrinn tar de opp til dels banale handlinger fra hverdagslivet og gjør dem om til ritualer fremført med nøyaktig presisjon. Ved hjelp av tegning, fotografi og film blir forestillingene dokumentert. I de senere år har de særlig tatt i bruk fotografi som bearbeides og blåses opp i kjempeformat.