Gigantopithecus, slekt i familien menneskeaper, Pongidae, av meget store, utdødde primater. Ble først beskrevet på grunnlag av fem kinntenner. I de senere år har kinesiske forskere gjort en rekke nye funn som henføres til denne slekten. Dette gjelder bl.a. en del kranie- og kjevefragmenter og et stort antall tenner. Gigantopithecus levde i Kina i begynnelsen av kvartær for snaut 2 millioner år siden.