Giftas, novellesamlinger (2 bd., 1884 og 1886) av August Strindberg. Forfatteren ble pga. den første samlingen satt under tiltale for blasfemi, men tiltalen ble frafalt.