Gib Mihăiescu, rumensk forfatter. Ble betraktet som en av mellomkrigstidens fremste romanforfattere i Romania; nevnes kan novellesamlingen La Grandiflora (1928) og romanene Russerinnen (1933) og Donna Alba (1935). Både i romanene og i novellene er det gjennomgående tema besettende ønsker og lengsler.