Giangiorgio Trissino, italiensk forfatter og humanist. Han ble kjent for tragedien Sophonisba (1524), et tørt og fantasiløst verk, men det første renessanseskuespill som stemte overens med de gamle klassiske regler. For øvrig kjent som Andrea Palladios mesén.