Giambattista Marino, italiensk lyriker; var 1615–23 gjest ved hoffet til Ludvig 13 og Maria de' Medici. I Paris utkom hans mest kjente verk, det mytologiske eposet Adone (1623). Det består av 20 canti med i alt 45 000 verslinjer og har Venus og Adonis som «hovedfigurer». Marinos åndrike og velklingende vers er teknisk sett nær fullkomne, men diktningen er tungt tilgjengelig og har vært avfeid som affektert og svulstig. Han gav navn til den litterære stilretning som i Italia, Frankrike og Tyskland kalles marinismen.