Giambattista Giraldi, italiensk forfatter; professor i filosofi og retorikk fra 1541. Han skrev flere skuespill, bl.a. Orbecche (1541), den første tragedie i nyere italiensk litteratur. I 1565 utgav han 113 noveller i samlingen Ecatommiti. Flere av novellene ble oversatt til engelsk, og emner herfra ble tatt opp igjen bl.a. av W. Shakespeare i Othello, F. Beaumont og J. Fletcher.