Giacomo Devoto, italiensk språkforsker. Professor ved universitetene i Cagliari, Padova og Firenze. Grunnla sammen med Bruno Migliorini det lingvistiske tidsskriftet Lingua nostra i 1939. Var leder for Accademia della Crusca fra 1964 til 1972. Utga en rekke verk om italiske språk, om latin og om italiensk, blant dem Gli antichi italici (1939), Storia della lingua di Roma (1940) og Il linguaggio d'Italia (1974). Giacomo Devoto var sammen med Gian Carlo Oli forfatter av en stor enspråklig italiensk ordbok, Vocabolario illustrato della lingua italiana (1967).