Giacomo Barozzi da Vignola, italiensk arkitekt, en av de mest utpregede representanter for manierismen. Hans første arbeid var Villa Giulia i Roma (1550–55), bygd for pave Julius 3, med det merkelige grotteanlegg. Mest kjent er ellers hans Palazzo Farnese i Caprarola (påbegynt 1559), der han var bundet av den femkantede grunnmuren som forelå og der han innførte planlegging av hage og utendørsanlegg som integrerende element i den arkitektoniske komposisjon. Videre kan nevnes kirken Il Gesù i Roma (1568–75). Som geometriker fant han frem til metoden for å konstruere den opprullede spiral, kjent som Vignola-spiralen.