Gestur Pálsson, islandsk forfatter, særlig kjent som novellist. Han studerte i København, ble sterkt påvirket av Georg Brandes, og var en av utgiverne av tidsskriftet Verðandi (1882), som skulle vekke islendingenes interesse for realismen. Novellene hans, som er beslektet med verk av Alexander L. Kielland o.fl., ble trykt i blad og tidsskrifter og dels i samlingen Þrjár sögur (Tre fortellinger, 1888). Han innledet den naturalistiske samfunnsskildringen på Island. Hans store medfølelse med folk som hadde det vondt, kommer sterkt frem i hans berømte dikt Betlikerlingin (Tiggarkjerringi; norsk overs. ved H. Hylen i Millom frendar, 1944).