Gesta Romanorum, middelaldersk samling av fortellinger, for det meste hentet fra romersk historie og ledsaget av moralske refleksjoner til bruk for predikanter. Boken stammer fra slutten av 1200- eller begynnelsen av 1300-tallet. Dens forfatter og hjemstavn er ukjent, og den ble ofte omarbeidet og utvidet (trykt 1472). Stoffet er hentet fra mange kilder: Petrus Alfonsi, Disciplina clericalis, legender og krøniker. Anekdotestoff herfra ble brukt av Chaucer, Boccaccio og Shakespeare.