Gessius Florus, keiser Neros yndling, stattholder i Judea fra 64 e.Kr. Han styrte så dårlig og grusomt at det 66 utbrøt en oppstand blant jødene, som først ble slått ned av Titus år 70 ved Jerusalems erobring.