Gernrode, by i Tyskland, Sachsen-Anhalt, distriktet (Landkreis) Quedlinburg, ved nordenden av Harz og Strasse der Romanik; 4000 innb. (2003). Trevareindustri, turisttrafikk. Kjent stiftskirke i romansk stil, basilika med to kor fra 959, hellig grav i det sydlige langskip med fremragende figurdekor fra omkring 1100. Byrettigheter 1539.