Germanske SS Norge var en tysk troppeenhet, opprettet 21. juli 1942, som ga politisk, ideologisk og militær skolering og la særlig vekt på raseideene i nasjonalsosialismen. Organisasjonen utførte blant annet politioppgaver under razzia på Hardangervidda i 1943 og i Nord-Norge vinteren 1944/45, i samarbeid med tysk politi. Ved utgangen av 1944 hadde Germanske SS Norge 1285 medlemmer. Leder var politiminister Jonas Lie.