Germanico Malaspina, italiensk katolsk geistlig; pavelig nuntius i Polen og kong Sigismund Vasas fortrolige. Sammen stanset de reformasjonen i Polen, men de lyktes ikke i å gjeninnføre katolisismen i Sverige.