Germain Marie Bernard Nouveau, fransk dikter; tilbrakte størstedelen av sitt liv som bohem og landstryker, satt også i perioder i fengsel og sinnssykehus. I Nouveaus lyrikk brytes erotisk sensualisme og en oppriktig, asketisk fromhet inspirert av Frans av Assisi. Hans diktning er beslektet med Rimbauds og særlig Verlaines, men samtidig preget av stor originalitet. De mest kjente samlingene er La Doctrine de l'amour (1904) og Valentines (1922).