Gerhard von Scharnhorst, prøyssisk general. Reorganiserte den prøyssiske hær etter freden i Tilsit 1807. Etter fredsbestemmelsene kunne Preussen bare ha 42 000 soldater. Denne kvoten ble imidlertid stadig fylt med rekrutter som etter en kortere utdanning ble sendt over i reserven. Scharnhorst ble dødelig såret i slaget ved Gross-Görschen 1813.