Gerhard Stoltz, norsk sosialøkonom. Dr.philos. 1959 på avhandlingen Arbeidstidsproblemer. Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole fra 1962, rektor 1979–84.