Gerhard Rohlfs, tysk språkforsker. Professor i romanske språk ved universitetene i München og Tübingen. Studerte særlig italienske dialekter og utgav det omfattende verket Historische Grammatik der italienischen Sprache und ihrer Mundarten (1949-54).