Gerhard Rohlfs var en tysk språkforsker som var professor i romanske språk ved universitetene i München og Tübingen. Rohlfs studerte særlig italienske dialekter og utgav det omfattende verket Historische Grammatik der italienischen Sprache und ihrer Mundarten (1949–1954).