Gerhard Holm, svensk paleontolog og geolog. Undersøkte de kambrosiluriske lagrekkene i Sverige, Sør-Norge og Baltikum og beskrev forskjellige fossiler, bl.a. trilobitter, graptolitter og blekkspruter, samt utgav geologiske og stratigrafiske arbeider fra disse strøkene.