Gerhard Aage Treschow, norsk brukseier, født i Oslo. Han overtok som eneeier firmaet Treschow-Fritzøe med skog og industrianlegg 1952, og var den daglige leder frem til 1986.