Gergely Czuczor, ungarsk dikter og språkforsker. Benediktinermunk, fra 1831 medlem av Det ungarske vitenskapsakademi, fra 1835 dets sekretær. 1845–66 ledet han samlings- og redigeringsarbeidet av akademiets store ungarske ordbok. Hans dikteriske ry ble skapt ved det episke diktverket Slaget ved Augsburg (1824), som ble fulgt av andre verker med historiske motiver. Han skrev dessuten ballader og lyriske dikt. En rekke av hans viser ble kjent over hele landet og synges fremdeles. I sine verker fremmet han samfunnskritiske, liberale og patriotiske synspunkter. I desember 1848 offentliggjorde han sitt kanskje mest kjente dikt Alarm i Kossuths avis Hirlap. Det var et frimodig dikt mot kongen og det habsburgske kongedømmet, og førte til at han ble idømt fengselsstraff. Fra 1851 var han også nasjonalteaterets dramaturg.