Gerardo Reichel-Dolmatoff, colombiansk arkeolog og antropolog av østerriksk opprinnelse. Reichel-Dolmatoff spilte en uvurderlig rolle for utviklingen av disse fagene i Colombia og for dokumentasjonen av landets fortidige og nåtidige kulturer. Gjennom en lang karriere ledet han arkeologiske utgravninger i forskjellige deler av landet og gjennomførte mange kulturantropologiske studier, spesielt av indianske samfunn. Hans etnografiske arbeider regnes blant de viktigste kildene til kunnskapen om en rekke indianske kulturer, bl.a. tukano, desana og kogi. Av et omfattende faglig forfatterskap kan følgende bøker nevnes: The People of Aritama: The Cultural Personality of a Colombian Mestizo Village (1961), Amazonian Cosmos: The Sexual and Religious Symbolism of the Tukano Indians (1971) og The Shaman and the Jaguar: A Study of Narcotic Drugs among the Indians of Colombia (1975).