Gerard Louis De Geer, svensk embetsmann og liberal politiker, sønn av L. G. De Geer. Landshøvding i Kristianstad län 1905–23, medlem av Riksdagens førstekammer 1901–14. De Geer fikk i oppdrag å danne regjering etter Staaffs fall i 1914, men mislyktes. Sjef for et upolitisk forretningsministerium 1920–21.