Gerald Seymour, britisk forfatter av spenningsromaner der handlingen gjerne utspiller seg på bakgrunn av aktuelle politiske hendelser og der moralske spørsmål står sentralt. Nevnes kan Harry's Game (1975), Archangel (1982), Field of Blood (1985), The Heart of Danger (1995), Killing Ground (1997), Dead Ground (1999), The Unknown Soldier (2004) og Rat Run(2005). Flere av bøkene er oversatt til norsk, og noen av dem har dannet grunnlag for populære fjernsynsserier.