Gerald Pettersen, norsk skuespiller. Han har bl.a. vært ansatt ved Sogn og Fjordane Teater, Det Norske Teatret og Hordaland Teater, hvor han har vært en sentral skuespillerkraft med roller i et vidt repertoar. Fra 1992 ved Den Nationale Scene, der han bl.a. har spilt i Jon Fosses Namnet og Jenta i sofaen, 1900 av Gunnar Staalesen, Vildanden av Henrik Ibsen. Også roller i musikalene Sugar og Funny Girl. Pettersen har dessuten regissert dukketeater og hatt en sentral rolle i fjernsynsserien Brigaden (NRK 2002–03).