Georges Urbain, fransk kjemiker, kjent for grunnleggende undersøkelser av lantanoidene. Hans undersøkelser førte bl.a. til oppdagelsen av lutetium, til atskillelse og renfremstilling av samarium og europium og til entydig identifikasjon av gadolinium, terbium og dysprosium. Urbain mente allerede i 1911 å ha oppdaget grunnstoff nr. 72 (hafnium), som han gav navnet celtium. Urbain var opptatt av spørsmålet om kjemiens enhet, dvs. av å påvise likhetspunkter mellom organisk og uorganisk kjemi.