Georges Mathieu, fransk maler. Som en reaksjon mot den geometriske, nonfigurative kunsten dannet han 1947 i Paris gruppen Nonfiguration psychique. Mathieu ville bort fra alle tradisjoner, forbilder og figurative elementer og søkte et rent spontanabstrakt maleri, senere også kalt informell kunst og tachisme. Formen skulle bestemmes av håndens spontane bevegelser. Etter nøye forberedelser utførte han så den kunstneriske handling fort – uten endringer, med eller uten publikum.