Georges Henri Lemaître, belgisk teolog og kosmolog, professor ved universitetet i Leuven fra 1927. Hans universmodell, som ble fremsatt i 1927, er senere videreutviklet av ham selv og andre, spesielt G. Gamow, og er nå den kosmologiske teori (uratom, big bang) som har flest tilhengere.