Georges Brassens, fransk visedikter og sanger, fra begynnelsen av 50-årene en av de mest markante skikkelser i fransk visekunst. I sine viser talte han småfolks sak og vendte seg mot skinnmoral og maktmisbruk. Blant hans mest kjente kan nevnes L'Auvergnat og Au bois de mon coeur. Han ble tildelt Det franske akademis poesipris i 1967, og regnes blant Frankrikes betydelige lyrikere på 1900-tallet. Brassens har hatt enorm innflytelse på mange andre artister.