George d.y. Dance, britisk arkitekt; sønn og elev av George Dance d.e. Han studerte også i Italia, tidvis sammen med sin bror, maleren Nathaniel Dance (1735–1811). Dance etterfulgte sin far som byarkitekt i London 1768, og oppførte her bl.a. kirken All Hallows, St. Luke's Hospital og Newgate Prison (revet 1902). Dette siste, som regnes som hans hovedverk, gjenoppførte Dance 1770–78 med en for sin tid meget original bruk av rustika. Til hans senere arbeider hører Guildhalls nygotiske fasade (restaurert 1969). Han var professor ved Royal Academy 1798–1806.