George Villiers Buckingham, 2. hertug av Buckingham, var en engelsk statsman og sønn av George Villiers, 1. hertug av Buckingham. Sluttet seg til Karl 1 i borgerkrigen. Etter henrettelsen av kongen 1649 fulgte han sin barndomsvenn Karl 2 på flukten til Skottland og Nederland, men vendte senere tilbake til England, der han ble fengslet av Cromwell. Etter Stuartenes tilbakekomst i 1660 ble han ledende minister i Karl 2s regjering (Cabal-ministeriet), men måtte trekke seg tilbake 1674 pga. påståtte katolske sympatier.